Servis tonera

servis-tonera

Servis tonera je tehnološki proces kroz koji prolaze svi delovi koji čine toner kasetu. Prilikom dobrog servisa tonera, svaka kaseta prolazi kroz faze kao što su testiranje kasete, rastavljanje na komponente, čišćenje, tretiranje i zamena potrebnih delova, uklanjanje otpadnog praha iz kasete, punjenje kasete (refilovanje) prahom, sastavljanje kasete i ponovno testiranje kasete u odgovarajućem štampaču.