Vodič

Vodič za neupućene

Zašto refilovati kertridž? biroelektronik

Zato što: dama servis

  • kvalitet kertridža koje mi refilujemo ne odstupa bitno od kvaliteta originalnih kertridža
  • kapacitet recikliranih kertridža u većini slučajeva veći je od originala,
  • cena reciklaže i recikliranih kertridža 2-4 puta niža od originalnih flat blink

Kada doneti kertridže na refilovanje? blink

  • Što ranije to bolje. Naime, što kertridž manje stoji prazan, bez boje, to je manja verovatnoća da dođe do začepljenja mlaznica ili sušenja mastila. Najbolje je doneti kertridž kada se jave prvi znaci koji ukazuju na nestanak mastila.

Kako doneti kertridž na refilovanje? flat

OBAVEZNO izbegavati lepljenje bilo kakve trake na glavu kertridža.Takođe izbegavati mogući kontakt glave i papira a naročito kese u kojoj se transportuje kertridž. Kako sačuvati kertridž od oštećenja?

  • Kertridž treba upotrebljavati barem jedanput u deset dana,
  • Ukoliko niste u mogućnosti da štampate u tom roku, najbolje je da ostane u štampaču,
  • Izbegavajte bilo kakav kontakt sa glavom ili bakarnim kontaktima na kertridžu,
  • Ukoliko ne štampa kako treba pokušajte sa opcijom čišcenja iz driver-a,
  • Dopunite kertridž čim pokaže prve znake nedostatka mastila.